رسالت اصلی مجموعه بیدبلند خلیج فارس ایجاد ارزش افزوده برای گازهای همراه نفت می باشد. این پالایشگاه طی قراردادی که با شرکت ملی نفت امضا کرده است 65 میلیون یورو هزینه دربرداشته که گاز اسیدی با گاز شیرین مخلوط شده و به سمت آغاجری برای تزریق به چاه‌های نفت ارسال شود.

در این رابطه 9 میلیون مترمکعب در روز گاز اسیدی و شیرین به آغاجری می‌روند تا ضمن صیانت از تولید، از آلودگی محیط زیست و فلرینگ جلوگیری شود. همچنین پروژه بیدبلندخلیج فارس به عنوان یک پروژه ی سبز که فلرهای منطقه را جمع آوری می کند شناسایی می شود .

آب پالایشگاه نیز از رود مارون و تصفیه‌خانه بهبهان تامین می‌شود . یکی از آیتم های موید سبز بودن پالایشگاه نبود پساب صنعتی و بالا بودن راندمان انرژی است. دورریز آب هم مجدداً درمجموعه پالایشگاه ریکاوری می شود.

ازدیگر موارد مربوط به بازیابی انرژی در پالایشگاه می توان به استفاده از انرژی گرمایی حاصل از احتراق در محفظه ی احتراق کمپرسورهای شش گانه اشاره کرد به نحوی که از آب دیونیزه بدست آمده، در فرایند تولید بخار استفاده می شود .

ضمن این که فاضلاب بهداشتی سایت ، جهت مصارف فضای سبز استفاده شده که به نوبه خود به ارتقای سطح فضای سبز کمک کرده است .

در این پروژه ها بر محور مدیریت پسماند، مدیریت پساب، کنترل آلودگی هوا، پروژه‌های زیست‌ محیطی کلان و پروژه های تحقیق و توسعه اقدامات زیر صورت گرفته است:

1   بهینه سازی واحد بازیافت آب توسط نصب سیستم کلاریفایر ، و ro

2   نصب آنالایزرهای گازهای حاصل از احتراق برروی دودکش های سایت و پایش آنلاین مقادیر مرتبط

3  توسعه ی فضای سبز با توجه به بازیافت پساب

4  بتن ریزی اکثر سطوح خاکی جهت جلوگیری از آلودگی خاک

5  در نظر گرفتن 5 پوند تبخیری با کف تمام بتنی در سایت

6  پایش میزان مصرف انرژی

ضمن این که پروژه های زیست محیطی بیشتری در حال برنامه ریزی و بررسی هستند که مطمئناً با اجرای آن ها پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس گام های زیست محیطی بیشتری برخواهد داشت .