مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

سامانه معاملات شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

توضیحاتی از خبر در این قسمت قرار می گیرد توضیحات مختصری از اخبار در این قسمت درج میشود توضیحاتی از خبر در این قسمت قرار

اخبار و تازه ها

اخبار و تازه ها

توضیحاتی از خبر در این قسمت قرار می گیرد توضیحات مختصری از اخبار در این قسمت درج میشود توضیحاتی از خبر در این قسمت قرار

کاتالوگ و فایل

کاتالوگ و فایل

توضیحاتی از خبر در این قسمت قرار می گیرد توضیحات مختصری از اخبار در این قسمت درج میشود توضیحاتی از خبر در این قسمت قرار

عکس معرفی

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس جهت صیانت از محیط زیست و بهره وری حداکثری از منابع و ذخایر ملی با جمع آوری گازهای همراه نفت در گستره استان های خوزستان،بوشهر و کهگلویه و بویر احمد با تکیه بر دانش و توان نیروهای توانمند داخلی به عنوان بزرگ ترین طرح گازی در خاورمیانه و غرب آسیا در سال جهش تولید آماده افتتاح و بهره برداری می باشد.این طرح بزرگ در مقیاس بین المللی با ثبت رکورد 63 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران و دومین بار در دنیا این دستاورد بزرگ را ثبت نماید.

نشریه نرگس
نشریه نرگس
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس جهت صیانت از محیط زیست و بهره وری حداکثری از منابع و ذخایر ملی با جمع آوری گازهای همراه نفت در گستره استان های خوزستان،بوشهر و کهگلویه و بویر احمد با تکیه بر دانش و توان نیروهای توانمند داخلی به عنوان بزرگ ترین طرح گازی در خاورمیانه و غرب آسیا در سال جهش تولید آماده افتتاح و بهره برداری می باشد.این طرح بزرگ در مقیاس بین المللی با ثبت رکورد 63 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران و دومین بار در دنیا این دستاورد بزرگ را ثبت نماید.
نشریه نرگس
نشریه نرگس
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس جهت صیانت از محیط زیست و بهره وری حداکثری از منابع و ذخایر ملی با جمع آوری گازهای همراه نفت در گستره استان های خوزستان،بوشهر و کهگلویه و بویر احمد با تکیه بر دانش و توان نیروهای توانمند داخلی به عنوان بزرگ ترین طرح گازی در خاورمیانه و غرب آسیا در سال جهش تولید آماده افتتاح و بهره برداری می باشد.این طرح بزرگ در مقیاس بین المللی با ثبت رکورد 63 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران و دومین بار در دنیا این دستاورد بزرگ را ثبت نماید.
Loading
ابر مجموعه بیدبلند خلیج فارس یکی از طرح های عظیم و استراتژیک در حوزه نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر اشتغال­ زایی مناسب،نقش بسزایی در توسعه اقتصادی،مهارتی و صنعتی در استان خوزستان و کشور خواهد داشت.
ابر مجموعه بیدبلند خلیج فارس یکی از طرح های عظیم و استراتژیک در حوزه نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر اشتغال­ زایی مناسب،نقش بسزایی در توسعه اقتصادی،مهارتی و صنعتی در استان خوزستان و کشور خواهد داشت.
ابر مجموعه بیدبلند خلیج فارس یکی از طرح های عظیم و استراتژیک در حوزه نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر اشتغال­ زایی مناسب،نقش بسزایی در توسعه اقتصادی،مهارتی و صنعتی در استان خوزستان و کشور خواهد داشت.
ابر مجموعه بیدبلند خلیج فارس یکی از طرح های عظیم و استراتژیک در حوزه نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر اشتغال­ زایی مناسب،نقش بسزایی در توسعه اقتصادی،مهارتی و صنعتی در استان خوزستان و کشور خواهد داشت.