تصویر کنار منو

مجتمع تاسیسات صادراتی

مجتمع  مخازن ذخیره سازی، تاسیسات و اسکله صادراتی بیدبلند خلیج فارس

مجتمع  مخازن ذخیره سازی، تاسیسات و اسکله صادراتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، واقع در بندر صادراتی مجیدیه شهرستان ماهشهر جهت جمع آوری و ذخیره محصول پروپان ، بوتان و  میعانات C5+ ، ارسالی از پالایشگاه بید بلند خلیج فارس در زمینی به مساحت بالغ بر 60 هکتار احداث شده است.این مجتمع با اسکله بارگیری شماره 6 واقع در بندر صادراتی، 6 کیلومتر فاصله دارد.

محصولات این مجتمع در فاز مایع از طریق سه خط لوله 105 کیلومتری جداگانه به ترتیب  10 " ، "8 و "8 به صورت زیرزمینی، روزانه از مخازن پالایشگاه به مخازن ذخیره سازی ارسال می شوند .

مخازن ذخیره پروپان و بوتان مخازن اتمسفریک و دو جداره (دو کف، دو دیواره) با ظرفیت های  52 هزار تن و 27 هزار تن می باشد. این مخازن دو جداره نگهداری پروپان و بوتان در دمای 41- و 5- درجه سانتی گراد امکان پذیر می کند. مخازن ذخیره پنتان پلاس سقف شناور بوده و ظرفیت معادل 42 هزار تن را دارد.

پنتان پلاس ارسالی ازپالایشگاه عظیم بیدبلند خلیج فارس بعد از کاهش فشار در مخازن سقف شناور ذخیره می شود.

 پروپان ارسالی از پالایشگاه طی چهار مرحله و با عبور از سه چیلر و یک شیر فشار شکن از دمای 40 درجه به دمای 41- درجه سانتیگراد می رسد و پس از سرد شدن به مخازن ذخیره ارسال می شود. بوتان دریافتی از پالایشگاه نیز پس از عبور از دو چیلر دمای 35 درجه به دمای 5- درجه رسیده و بعد از کاهش فشار به مخازن ذخیره ارسال می گردد. سیال خنک کننده برای سردسازی از پروپان ورودی بوده که توسط کمپرسورهای Refrigeration چهار مرحله ای با چهار ورودی با فشار و دمای متفاوت سیال خنک ساز برای سردسازی را آماده می کند.

محصولات پروپان، بوتان و پنتان پلاس ذخیره شده در دما و فشار پایین، سپس به واسطه پمپ های انتقال به تاسیسات بارگیری برای صادرات با کشتی به اسکله صادراتی ارسال می شود.

شرح فرآیند واحد مخازن ماهشهر به شکل زیر می باشد:

فرایند ماهشهر

اخبار سایت ماهشهر