رویکرد نوآوری:

این رویکرد بر این اساس است که ما باید همواره در جستجوی ایده‌های نو و خلاقانه باشیم که بتوانند محصولات و خدمات ما را بهبود بخشند و یا محصولات و خدمات جدیدی را ایجاد کنند که با نیازها و انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان ما همخوانی داشته باشند و ارزش افزوده بالایی برای ما ایجاد کنند. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا با تغییرات محیط خارجی همگام شویم و از رقبای خود پیشی بگیریم و مزیت رقابتی پایداری برای خود ایجاد کنیم.

برای کلیه موارد مرتبط با پروژه های نوآورانه، شاخصهای اثرگذاری پروژه نوآورانه بر کاهش هزینه عملیاتی، اثرگذاری نوآوری بر کاهش توقفات تولید و یا اثرگذاری آن بر کاهش روزهای توقفات تولید و ... تعریف می گردد. به این صورت پژوهش و فناوری با رویکرد مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری در سازمان برقرار می گردد.

 ایجاد فضای مناسب و تشویق‌کننده برای خلاقیت و نوآوری

 ایجاد تیم‌های متنوع و مشارکتی برای تولید ایده‌های نو و خلاقانه

  انجام مطالعات و تحقیقات بازار برای شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان

 انجام آزمون و ارزیابی ایده‌های نو و خلاقانه برای بررسی امکان‌پذیری و تأثیرگذاری آن‌ها

 انجام پژوهش و توسعه برای تبدیل ایده‌های نو و خلاقانه به محصولات و خدمات جدید یا بهبودیافته

 انجام بازاریابی و تبلیغات برای افزایش آگاهی و تقاضا برای محصولات و خدمات نوآورانه

 انجام همکاری‌ها و مذاکرات با نوآوران و خلاقان برای دریافت حمایت‌ها و انتقال تجربه‌ها

     • انجام برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای برای افزایش دانش و مهارت کارکنان و مشتریان در زمینه نوآوری