در نتیجه کاملاً بدیهی است که سبک زندگی مردم، رفاه مادی، سلامتی و بهداشت، اشتغال و درآمد به میزان قابل توجهی بستگی به وسعت دسترسی به انرژی و پایین بودن هزینه ها دارد.
شاید بتوان گفت یکی از اصلی ­ترین چالش ­های مهم کنونی زندگی بشر، بحران محیط زیست است که اصلی ترین عامل آن مصرف انرژی و آلاینده­ های ناشی از تولید و اثرات مختلف آن بر محیط زیست می باشد.

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگترین پالایشگاه های خاورمیانه، با استعانت از خداوند بزرگ مصمم است با ارتقاء فرآیندهای تولید خود و بهبود عملکرد در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار با تاثیر گذاری مثبت بر توان اقتصادی کشور از طریق رعایت دستورالعمل های ابلاغی، نوآوری و استفاده از به روزترین دانش های ملی و بین المللی، تصفیه کامل پساب صنعتی و بازگرداندن آب تصفیه شده به بخش کشاورزی و ... نقش موثری ایفا نموده و مسئولیت اجتماعی خود را بیش از پیش محقق سازد.

تلاش می شود که نتایج مدیریت انرژی در پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، نوید بخش کاهش هزینه های سیستم و درنتیجه امکان ایجاد بازار کار بیشتر، حفظ محیط زیست محیط پیرامونی زمینه ساز توسعه پایدار در منطقه باشد.