رویکرد فناوری و حمایت از دانش و تکنولوژی ملی:

از آذرماه 1400 به صورت آزمایشی فرایند اولیه جاری سازی مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری، به همراه کلیه روشهای اجرایی از سوی هلدینگ به شرکتهای تابعه پیشنهاد گردید. این فرایند برای مدت یک سال به صورت آزمایشی پیاده سازی گردید در ادامه در تاریخ 1401/07/25، نظام نامه جامع مدیریت نوآوری از سوی هلدینگ خلیج فارس جاری سازی گردید..

 این رویکرد بر این اساس است که ما باید به عنوان بزرگترین هاب گازی خاورمیانه و فناور، در توسعه و ارتقای دانش و تکنولوژی ملی نقش فعال و موثری داشته باشیم و از آن‌ها در طراحی و تولید محصولات و خدمات خود استفاده کنیم. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا از وابستگی به تکنولوژی‌های خارجی کاسته شویم و همچنین به تقویت قدرت رقابتی و توانایی ابتکار و خلاقیت ما کمک کند.

حمایت از دانش و تکنولوژی ملی با رویکرد مهندسی معکوس، حمایت از تولید کننده و تامین کننده

در این راستا به منظور کسب دانش فنی در سطوح 1- فرایندی، 2- تجهیزات و 3- تولید مواد شیمیایی و کاتالیست، از دانشگاهها، شرکتهای دانش بنیان، پژوهشگاهها و مراکز فناوری و نوآوری استفاده می شود.

بررسی و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان، شناسایی و انتخاب دانش و تکنولوژی ملی مناسب برای طراحی و تولید محصولات و خدمات، انجام پژوهش و توسعه برای بهبود و ارتقای دانش و تکنولوژی ملی، انجام آزمایش و ارزیابی برای اطمینان از کیفیت و کارایی محصولات و خدمات، انجام بازاریابی و تبلیغات برای افزایش آگاهی و تقاضا برای محصولات و خدمات، انجام همکاری‌ها و مذاکرات با سازمان‌ها و مراکز ملی دانش و تکنولوژی برای دریافت حمایت‌های مالی و فنی و قانونی، انجام برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای برای افزایش دانش و مهارت کارکنان و مشتریان در زمینه دانش و تکنولوژی ملی.