شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین تأسیسات جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت کشور با سرمایه‌گذاری ۳.۴ میلیارد دلار در بهمن ماه 1399 با فرمان رئیس‌جمهوری به‌عنوان یکی از طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی به بهره‌برداری رسید.
در بازار انرژی امروز کشور، با توجه به رویکرد توجه فزاینده به صنایع پایین دستی نفت و گاز، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان حلقه تکمیل کننده زنجیره ارزش، از یک سو، چالشهای تامین خوراک پتروشیمی‏های منطقه را مرتفع ساخته است و از سوی دیگر با برنامه ریزی احداث واحد PDH، گام موثری در تولید ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی داشته است.
کشف، ثبت و ارزش گذاری ایده ها با جنبه های اقتصادی، الزامات قانونی، ارتقاء کیفی و کمی محصول، الزامات زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی و ارتقاء ایمنی مهم ترین وظیفه اداره توسعه محصول، فناوری و نوآوری می باشد.
این اداره در راستای تحقق اهداف و رسالت مدیریت توسعه محصول، فناوری و نوآوری، نهادینه سازی امور در حوزه های مختلف فعالیت شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است. از ابتدای سال 1401، با دستور مستقیم مدیرعامل، پرچمدار رفع مشکلات تولید و افزایش ظرفیت می باشد. لذا به منظور نیل به این مهم، توسعه تکنولوژی، ارتقاء سطح بهره وری و بهبود راندمان فرایندهای شرکت را با تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی راهبردی، توسعه ای و کاربردی دنبال می نماید. با توجه به مسائل یاد شده و نیز ایجاد بستری مناسب برای مدیریت تکنولوژی شرکت و ارتباط متخصصین واحد های عملیاتی با متخصصین پژوهشگاه ها دانشگاه‏ها و خبرگان صنعت کشور ، این واحد فعالیتهای خود را پیگیری نموده است.