جزییات مناقصه و مزایده

پیکرانی هوشمند خط لوله 8 اینچ بوتان و 10 اینچ پروپان

مناقصه

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

0ریال

مناقصه و مزایده

۲۲ دی ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی