حادثه متلف وقت را که طولانی ترین آمار کار بدون حادثه در پروژه ها است را بدست آورده است این درحالی است که طی۲ سال گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر در این پروژه فعالیت داشته اند.

مأموریت ها و مهمترین اولویت های کاری  ایمنی و آتش نشانی در راستای هرچه ایمن تر فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:

۱      تدوین و به روز رسانی راهنماها و روش های اجرایی ایمنی و آتش نشانی.

۲     نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی و آتش نشانی در تمام مراحل پروژه.

3     تجزیه و تحلیل حوادث جهت اجرای اقدامات پیش گیرانه و اصلاحی و ممانعت از بروز حوادث مشابه.

4     بررسی و به روز رسانی نتایج مطالعات HAZOP Study و .HAZID ( در حال انجام )

5    انجام ممیزی های داخلی روزانه جهت اطمینان از انطباق فعالیت ها با روش های اجرایی.

6    انجام ممیزی ایمنی پیش راه اندازی (PSSR) از طرح ها و پروژه های در حال راه اندازی.

7    نظارت مرتب بر عملکرد و قابلیت اطمینان تجهیزات اعلام و اطفاء حریق.

8 به روز رسانی اطلاعات ایمنی (MSDS) انوع ماده شیمیایی.

9   برگزاری دوره های تخصصی و عمومی جهت توانمندسازی نیروها.

10 اجرای مانورهای برنامه ریزی شده در سطح سایت طبق نتایج HAZID.

11  مستندسازی فعالیت ها.

12  تلاش در جهت استقرار فرهنگ ایمنی.

ایجاد محیطی ایمن که در آن تمامی عوامل آسیب رسان شناسایی، ارزیابی، حذف و یا کنترل گردند تا سلامت کلیه نیروهای انسانی اعم از شاغل و بازدید کننده و همسایگان را تضمین کند از اولویت­های امور HSE است و بر این اساس تمامی مدیران، سرپرستان و کارکنان در رابطه با استقرار فرهنگ HSE  پایدار مسئول هستند.

 

 

 

 

واحد بهداشت صنعتی

واحد بهداشت صنعتی در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی کارکنان هم اکنون در قالب مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط در حال فعالیت می باشد.

واحد بهداشت صنعتی در این راستا اهداف ذیل را دنبال می کند:

- تامین، حفظ و ارتقای حداکثر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف از طریق پیشگیری از خطرات تهدیدکننده سلامت کارگران

- مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان

- پیش گیری از بروز بیماری ها و حوادث ناشی از کار

- کنترل عوامل اثرگذار بر سلامت پایدار

- مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامت انسان، شناخت، پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل

برنامه های بهداشت حرفه ای جهت دستیابی به این اهداف شامل موارد ذیل می باشد:

1   اقدامات مربوط به پیش بینی، شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راهکارهای کنترلی.

2    برنامه های مربوط به معاینات پزشکی کارکنان (قبل از استخدام و ادواری)

3    ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشت حرفه ای(مخاطرات شیمیایی و بهداشتی).

4    برنامه های مربوط به آموزش بهداشت پرسنل.

5    ایجاد امکانات درمانی و کمک های اولیه

6    برنامه های مربوط به بهداشت محیط کار.

7   ارتباط با سازمانهای برون شرکتی مرتبط با بهداشت صنعتی و محیط و استفاده از تجارب آنها

8   نظارت بر اماکن تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی / اماکن ورزشی

9   نظارت برتامین آب سالم و بهداشتی، در جهت پیشگیری از شیوع بیماری‌های منتقله از طریق آب شرب و نظارت بر موادغذایی سالم

10  تدوین و اجرای دستورالعمل HSE پیمانکاران در بخش بهداشت محیط کار

11  سم پاشی، طعمه گذاری، مبارزه با حشرات و جوندگان موذی و....در کلیه مناطق تحت پوشش

12  بازرسی‌های بهداشتی از واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی جهت رفع نواقص مسائل بهداشت محیطی