اداره توسعه محصول، فناوری و نوآوری، با هدف پشتیبانی از تولید پایدار از طریق تعریف پروژه های پژوهشی کاربردی به منظور رفع مشکلات و تنگناهای عملیاتی، افزایش بهره وری، بهینه سازی مصرف انرژی، حفاظت صنعتی، زیست محیطی و نظایر آن و به روز نمودن این فعالیتها در تعامل با پیشرفت علوم و فناوری و کاهش وابستگی به خارج از کشور صورت می گیرد.
از دیگر اهداف پژوهش و فناوری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-    شناسایی مشکلات عملیاتی ، فنی و مهندسی واحد های عملیاتی  مجتمع
-    به‌کارگیری ظرفیت‌ شرکت‌ در ابعاد ارتقای فناوری و ایجاد مشارکت در توسعه و تولید محصولات جدید و گذار از خام‌فروشی
-    تعریف اولویت های پژوهشی مورد نیاز شرکت و توسعه همکاری  با پارک‌های علم و فناوری، شتاب دهنده ها، پژوهشکده ها، شرکتهای دانش بنیان، دانشگاه‌ها و مؤسسات معتبر علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
-    افزایش ارتباط مابین واحد پژوهش و فناوری و واحد های فنی دیگر شرکت ها در مسیر افزایش تولید و رفع تنگناهای فرایندی
-    تعریف و اجرای پروژه هایی در راستای کاهش آلاینده ها و یا ضایعات و یا تبدیل آن به ارزش با همکاری امور HSE
-    تعریف و اجرای پروژه های بهینه سازی فرآیندها و مدیریت انرژی به منظور افزایش سود آوری و کاهش هزینه‌های تولید با همکاری ادارات فرآیند و کنترل تولید
-    ایجاد دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه در دانشگاه خاتم الانبیاء و دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
-    حمایت از افراد مخترع و مبتکر و استفاده از تجارب سایر مجموعه های نفت و گاز کشور و به کارگیری استعدادهای بالقوه داخل و خارج از مجتمع در ارتباط با ایجاد و انتقال تکنولوژی
-    تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی در حوزه مدیریت و منابع انسانی
-    حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویی با رویکرد پژوهش محور
-    حضور در کنفرانس های معتبر علمی و صنعتی